Hoe verloopt het proces van het maken van koperskeuzes? Het antwoord op deze en andere vragen over koperskeuzes leest u hier

Koperskeuzes

Hoe verloopt het proces van het maken van koperskeuzes?
De ruwbouwopties kiest u bij de makelaar en worden als bijlage toegevoegd bij de aannemingsovereenkomst, waardoor u deze desgewenst kunt meenemen in de financiering. De afbouwopties kunt u kiezen tijdens het bezoek in de showroom bij Weboma met uw kopersadviseur. In de contractmap staat schematisch weergegeven hoe dit proces verloopt.

Wanneer word ik uitgenodigd voor een kopersadviesgesprek met de kopersadviseur?
U wordt uitgenodigd zodra u uw keuzes uit de afbouwoptielijst en eventuele vragen heeft doorgemaild naar de kopersadviseur, zodat u en de kopersadviseur goed zijn voorbereid op het gesprek.

Wat kan ik verwachten van het kopersadviesgesprek?
Het gesprek vindt plaats in de showroom van Weboma waar de kopersadviseur u de diverse mogelijkheden voor sanitair, tegelwerk, radiatoren en binnendeuren kan tonen. In het gesprek worden ook de door u ingezonden vragen en gemaakte keuzes doorgenomen, waarna u uw definitieve keuzes kunt maken. Uitgangspunt is dat u binnen 1 week na het gesprek uw definitieve keuzes aan de kopersadviseur kenbaar maakt.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op dit gesprek?
Wij verzoeken u de aangeboden opties uit de afbouwoptielijst goed door te nemen en een voorkeurslijst op te stellen en deze te e-mailen naar de kopersadviseur.

Welke onderdelen van de woning kan ik laten vervallen?
U kunt het sanitair en tegelwerk van de toilet- en/of badruimte in uw woning laten vervallen. De retourprijs staat genoemd in de afbouwoptielijst. Let op: hierbij zijn beperkte garantievoorwaarden van toepassing.

Kan ik de indeling van de woning wijzigen?
Voor de mogelijkheden qua uitbreiding en indelingen verwijzen wij u naar de optielijsten.


Kan ik voor oplevering voorzieningen laten aanbrengen voor een openhaard, afvoer wasemkap door de gevel e.d.?
Dit is niet mogelijk. Wij bouwen uw woning ‘luchtdicht’ en volgens de laatste eisen voor de Energie Prestatie Coëfficiënt. De open verbinding vanuit de woning naar buiten voor bijvoorbeeld een openhaard brengt bovengenoemde in onbalans.

Hoe zijn de optieprijzen tot stand gekomen?
Een optieprijs bestaat uit materiaal-, montage- en behandelingskosten voor administratie, coördinatie en het verwerken op tekening.

Wanneer moet ik definitieve keuzes maken uit de optielijsten?
De keuzes voor wat betreft de ruwbouwopties maakt u bij de makelaar en worden onderdeel van de aannemingsovereenkomst. De keuzes voor de afbouw (sanitair, tegelwerk, binnendeuren, etc.) maakt u tijdens en na het gesprek met de kopersadviseur en het bezoek aan de showroom bij Weboma. U krijgt een sluitingsdatum wanneer u deze keuzes definitief moet doorgeven.

Hoe strikt zijn de sluitingsdata voor het opgeven van wijzigingen?
Binnen 2 weken na de sluitingsdata ontvangt u ter controle een opdrachtbevestiging en koperstekening, waarop de wijzigingen zijn verwerkt. Binnen 1 week na ontvangst verwachten wij van u uw goedkeuring op deze stukken, daarna behoort het niet meer tot de mogelijkheden om wijzigingen aan te geven. Wij adviseren u de stukken goed te controleren. Naast deze stukken zijn er geen mondelinge afspraken/opmerkingen waarmee rekening wordt gehouden tijdens de bouw van uw woning.

Hoe worden de gekozen opties bevestigd en gefactureerd?
Na het verstrijken van de sluitingsdata ontvangt u van ons een overzicht van het door u opgegeven meer- en minderwerk. Dit kunnen meerdere opdrachtbevestigingen zijn die steeds worden aangevuld. Bij de laatste opdrachtbevestiging is tevens een plattegrond van uw woning gevoegd waarop alle eventuele wijzigingen zijn ingetekend.

Op basis van de opdrachtbevestiging(en) zal facturatie plaatsvinden conform Woningborg. Bij opdracht wordt 25% in rekening gebracht en het resterende deel wordt vlak voor de oplevering aan u gefactureerd. Indien gekozen opties resulteren in een creditbedrag, dan wordt dit bedrag verrekend met de laatste termijn.


Nooit eerder een huis gekocht?