Bent u benieuwd naar de standaard afwerking 
van uw woning? U leest het hier

De standaard afwerking

Voldoet de woning aan de eisen van het Bouwbesluit?
Uw woning voldoet in basis altijd aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel Van Bestuur, gebaseerd op de Woningwet. De regels in het Bouwbesluit hebben vooral betrekking op de minimale technische eisen die aan een gebouw worden gesteld, de zogenoemde prestatie-eisen. Het gaat daarbij om meetbare normen, zoals de hoogte van een deur, plafond, ventilatie, daglichttoetreding etc.

Wat is de standaard afwerking van de woning?
In de Technische Omschrijving – onderdeel van de contractstukken – kunt u terugvinden hoe de woning standaard wordt afgewerkt. De afwerking voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit.

Wat is een ruimteafwerkstaat?
De ruimteafwerkstaat is een overzicht waarin wordt omschreven wat er per ruimte aan afwerking (vloer, wand, plafond en temperatuur) en aan voorzieningen (elektra, water en afvoer) in de woning is opgenomen.

Krijg ik een bestek van de woning met aanvullende gegevens?
Er wordt een Technische Omschrijving uitgereikt bij de contractstukken. Tevens worden er bij de oplevering van uw woning revisiestukken aangeleverd. Een en ander conform de richtlijnen van Stichting Woningborg. Uitgebreidere omschrijvingen worden niet uitgereikt.

Welke tekeningen van de woning worden verstrekt?
In de contractmap zijn de plattegrond-, doorsnede-, voor- en achtergevel- en situatietekeningen toegevoegd. Tevens zijn er diverse opties op tekening uitgewerkt alsmede de mogelijke opstelling inde badruimte. Op de tekeningen staat de principemaatvoering aangegeven, hierin kunnen geringeafwijkingen ontstaan als gevolg van noodzakelijke technische/constructie aanpassingen.

Hoe worden de wanden in de woning opgeleverd?
De wanden worden ‘behangklaar’ opgeleverd. De wanden zijn geschikt voor grof/dik behang. Dit houdt tevens in dat er nog enige kleine oneffenheden – bijv. spaanstreken, luchtbelletjes en krassen aanwezig kunnen zijn. Afhankelijk van de door u toe te passen wandafwerking (stucwerk, behang e.d.) is het mogelijk dat de wanden nog voorbehandeld dienen te worden, raadpleeg hiervoor uw leverancier/applicateur.

Kan ik voor oplevering werkzaamheden laten uitvoeren door mij ingehuurde personen/bedrijven?
In verband met de risico’s, garanties e.d. behoort dit niet tot de mogelijkheden. Wel kunt u tijdens een koperskijkmiddag deze personen/bedrijven de werkzaamheden laten beoordelen en/of inmeten.

Hoe hoog zijn de plafonds in de woning?
De plafondhoogte op de begane grond en eerste verdieping is minimaal 2,60 meter hoog conform het Bouwbesluit. Op de tweede (zolder)verdieping is de hoogte afhankelijk van de kapvorm.

Hoe zijn de plafonds afgewerkt in de woning?
In het algemeen zijn de betonplafonds voorzien van spuitpleister in de kleur wit, waarbij bij prefab betonvloeren de V-naden zichtbaar blijven. De plafonds van een houten dakkap (zolder) bestaan uitgroene/bruine spaanderplaat en worden standaard niet afgewerkt. Voor de juiste afwerking in uw woning verwijzen wij naar de ruimteafwerkstaat.

Kan ik de V-naden in de plafonds laten dichtzetten?
Tussen de plafondplaten zit een zogenaamde ‘V-naad’ waarin zich eventuele krimp- en spanningsscheuren onopvallend kunnen aftekenen. Deze V-naden kunnen niet worden dichtgezet, omdat genoemde scheuren dan juist opvallen.


Van welk houtsoort zijn de trappen gemaakt?
De trappen in de woning zijn gemaakt van vurenhout en zijn bedoeld om afgewerkt te worden met vloerbedekking. De aftimmeringen en eventuele stootborden bestaan uit MDF of multiplex.

Zijn de trappen in de woning geschilderd?
De trappen inclusief trapbomen, hekwerken en aftimmeringen worden fabrieksmatig voorgelakt. De trapleuningen zijn normaliter fabrieksmatig afgelakt met blanke lak. Op de bouwplaats worden de hekwerken, trapbomen en aftimmering nogmaals nagelopen. De traptreden worden verder niet behandeld en zijn geschikt om te bekleden met vloerbedekking.

Welke kleur schakelmateriaal zit er in de woning?
Het schakelmateriaal in de woning wordt uitgevoerd in de kleur wit, standaard, bij benadering RAL 9010. Zie hiervoor ook de Technische Omschrijving.

Wat is de kleur van de standaard binnendeuren?
De kleur van de opdekbinnendeuren is wit, bij benadering RAL 9010. Het is niet mogelijk om deze kleur te wijzigen.

Zitten er plinten in de woning?
De woningen worden niet voorzien van plinten.

Voldoet het hang- en sluitwerk aan Politie Keurmerk Veilig Wonen?
In het algemeen voldoen alle draaiende delen in de gevel aan het PKVW, inclusief de toepassing van kerntrekbeveiliging. Overige voorzieningen die benodigd zijn voor een PKVW-certificaat, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte welke afhankelijk is van de regio/gemeente, worden standaard niet aangebracht. Indien uw woning is voorzien van het PKVW-keurmerk zal dit in uw contractstukken worden vermeld.

Zijn de toegepaste cilinders ‘gelijksluitend’?
De cilinders van de voor- en achterdeur en eventuele buitenberging en poortdeur zijn gelijksluitend. Met één sleutel kunt u deze cilinders bedienen.

Wordt er een schutting geplaatst in de tuin tussen de buren?
Tussen de buren wordt in de regel geen schutting geplaatst, tenzij dit op de situatietekening anders staat aangegeven. Veelal worden er hekwerken geplaatst bij de hoekwoningen en soms aan de gezamenlijke achterpaden, grenzend aan openbaar gebied. Ook dit staat op de situatie- tekening aangegeven.

Is de vloer vlak genoeg om bijvoorbeeld direct tegels, pvc vloer of gietvloer erop aan te brengen?
U dient er rekening mee te houden dat bij alle vastliggende vloerafwerkingen het nodig is de vloer te behandelen met bijvoorbeeld egaline, te schuren e.d. Wij adviseren u uzelf goed te laten informeren door een leverancier over de mogelijkheden en welk type vloer, lijm, ondervloer etc. hiervoor het beste geschikt zijn. De verantwoordelijkheid voor de hechting en het toepassen van de juiste (onder)vloer ligt bij uw leverancier. Indien u een giet- of smeervloer gaat toepassen, zullen eventuele (krimp)scheuren in de dekvloer zich doorzetten in de giet-/smeervloer. Laat u zich vooraf goed informeren door uw leverancier/applicateur welke voorzieningen er getroffen dienen te worden.


Nooit eerder een huis gekocht?