Transformatiegebied Wateringen

Wateringen

Het transformatiegebied Wateringen wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie. Voor dit gebied zal door de gemeente Westland een gebiedsvisie worden opgesteld. Deze gebiedsvisie wordt in samenspraak met alle belanghebbenden opgesteld middels een participatietraject. De startbijeenkomst van het participatietraject was op donderdag 1 juni 2017 in het gemeentehuis Wateringen. De tweede bijeenkomst was op woensdag 5 juli. De verslagen en presentatie van deze avonden zijn te raadplegen op: http://www.gemeentewestland.nl/transformatiegebiedwateringen

Wilt u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen en bijeenkomsten dan kunt u zich inschrijven op www.transformatiegebiedwateringen.nl en dan wij houden u op de hoogte.

Locatie:
Wippolder
Type project:
gebiedsontwikkeling van 500-600 woningen
Start verkoop: 
2019 (prognose)
Voortgang op de bouw
Naar boven
Nooit eerder een huis gekocht?