Nieuwsbrief januari 2022

Aan het woord:

Maandag 13 december zijn we begonnen met de sloopwerkzaamheden van het voormalig verzorgingstehuis Pijletuinenhof aan de Verdilaan in Naaldwijk. Volgend jaar zullen we hier gezamenlijk met bouwbedrijf Van Mierlo uit Maasdijk starten met de bouw van project De Dirigent. Daarom in deze nieuwsbrief aan het woord: Architect en directeur Cor de Vries van Kolpa Architecten en Bouwkundig Adviseur Pim Gardien van Weboma!

Architect Cor de vries

Hoe tevreden / gelukkig ben je met het voortraject van De Dirigent waarvoor recent de sloop is begonnen?

Het voortraject is begonnen met een selectie / prijsvraag die wij destijds hebben gewonnen en in opdracht van de samenwerking KMW vastgoed zijn de plannen verder doorontwikkeld waarbij we met Weboma als ontwikkelende – maar ook bouwende partij heel; prettig samengewerkt hebben om te komen tot een heel mooi maar ook realistisch en goed te bouwen ontwerp.

Hoe heb je Weboma tijdens het voortraject ervaren?

Wij hebben als architect Weboma als een positieve en meedenkende partner ervaren, we werken graag in bouwteam aan een mooi resultaat. Ook de zorgvuldigheid waarmee nu in TO en UO fase de details worden uitgewerkt met aandacht voor de esthetische kwaliteit waarderen we zeer.

Zijn er nog punten ter verbetering voor Weboma?

Rondom dit project zie ik zo geen verbeterpunten, we wensen de aannemers heel veel succes met het realiseren van dit voor Naaldwijk bijzondere gebouw.  

Bouwkundig adviseur Pim gardien

Hoe tevreden/gelukkig ben je met het voortraject van De Dirigent waar recent de sloop van is begonnen door Weboma?

Het is alweer twee jaar geleden dat ik in SO/VO-fase betrokken was bij dit project. Een terrasvormig gebouw, met een uitgesproken architectuur op een prominente plek in Naaldwijk. Het ontwikkelproces werd geleid door Patrick van Kester van Vastgoedprofs, geen onbekende van ons. Het voortraject liep mijns inziens vlot met een strakke planning en goed vastgelegde afspraken.

Hoe heb je Weboma tijdens het voortraject ervaren?

Ik heb Weboma als zeer proactief ervaren in het voortraject en daar kregen wij ook vanaf de eerste schetsen alle gelegenheid voor. De architect had een duidelijke architectuur voor ogen en dit gaat niet altijd samen met goede bouwkundige details. We hebben hier volop meegedacht, details geschetst en oplossingen aangedragen. Daarnaast hebben we het ontwerp continue getoetst op bouwkundige regelgeving en verbeteringen aangebracht waar nodig.

Architect blij, wij blij. Dat is alleen mogelijk als er vertrouwen in elkaar en wederzijds respect voor elkaars kunde is.

Zijn er nog punten ter verbetering voor Weboma?

Een goed begin is het halve werk, dus Weboma wil zich nog meer verbreden in het voortraject. Bij nieuwe projecten worden nu ook inkoop en projectleiding betrokken, zodat zij in een vroeg stadium al een stem hebben in het bouwsysteem, ketenpartners, planning en logistiek.

Kennis is macht, vandaar dat we in het voortraject de regelgevingen, bouwbesluitberekeningen en innovaties op de voet volgen.